Bài viết hướng dẫn

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn xem cách chức năng của thiết bị mạng, xem và đọc các chuẩn kết nối của thiết bị mạng...

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm thiết bị mạng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị mạng cụ thể bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, dưới đây là một hướng dẫn tổng quát về cách sử dụng các thiết bị mạng phổ biến như switch và router:

Switch - Thiết bị chuyển mạch:

  • Kết nối nguồn điện: Sử dụng dây nguồn cung cấp kèm theo switch để kết nối nó với nguồn điện.
  • Kết nối mạng: Sử dụng cáp mạng Ethernet để kết nối các thiết bị (máy tính, máy chủ, thiết bị mạng khác) với các cổng trên switch.
  • Cấu hình cơ bản: Truy cập giao diện quản trị của switch thông qua địa chỉ IP hoặc cổng console. Thiết lập cấu hình cơ bản như đặt tên cho switch, cấu hình VLAN, thiết lập STP (Spanning Tree Protocol), và quản lý bảng MAC (MAC table) theo yêu cầu.

Router bộ định tuyến:

  • Kết nối nguồn điện: Sử dụng dây nguồn cung cấp kèm theo router để kết nối nó với nguồn điện.
  • Kết nối mạng: Sử dụng cáp mạng Ethernet để kết nối router với các thiết bị mạng khác như switch, modem, và các thiết bị khác.
  • Cấu hình cơ bản: Truy cập giao diện quản trị của router thông qua địa chỉ IP hoặc cổng console. Thiết lập cấu hình cơ bản như đặt tên cho router, cấu hình các giao thức định tuyến (routing protocols) như RIP, OSPF, hoặc BGP, cấu hình bảo mật và quản lý mạng.

Đối với các thiết bị mạng khác như access point, firewall, và các thiết bị khác, hướng dẫn sử dụng cụ thể có thể được tìm thấy trong tài liệu hướng dẫn của từng nhà sản xuất hoặc trên trang web hỗ trợ của họ.