Thiết bị chuyển mạch Aruba switch, Aruba Wifi chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Hpe Aruba switch, Aruba Wifi chính hãng

Switch Aruba là thiết bị chuyển mạch được đánh giá rất cao về hiệu năng sử dụng, dễ dàng quản lý. Thiết bị phù hợp cho văn phòng, tòa nhà, các tổ chức, doanh nghiệp từ quy mô vừa và nhỏ đến quy mô lớn.

Aruba Networks , trước đây được gọi là Aruba Wireless Networks, là một công ty con mạng không dây có trụ sở tại Santa Clara, California của công ty Hewlett Packard Enterprise .

Công ty được thành lập tại Sunnyvale, California vào năm 2002 bởi Keerti Melkote và Pankaj Manglik. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2015, Hewlett-Packard thông báo họ sẽ mua lại Aruba Networks với giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ trong một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2015, HP đã hoàn tất việc mua lại. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2015, công ty hoạt động như một công ty con của công ty Hewlett Packard Enterprise.

Các mã Switch Aruba và Wifi Aruba

J9783A, J9780A, JL070A, J9782A, J9779A, J9781A, J9778A, J9777A, J9774A, J9776A, J9773A, J9775A, J9772A, JL354A, JL356A, JL355A, JL357A, JL259A, JL260A, JL253A, JL254A, JL258A, JL261A, JL262A, JL255A, JL256A, JG932A, JG933A, JG934A, JG936A, JG937A, JG940A, JG941A, JH323A, JH324A, JH325A, JH326A, JZ320A, R3K00A, JW047A, JW118A, JY678A, JW627A, R3T21A, JW118A, JX945A, JX990A, JW046A, JW118A, JW811A, JX990A, JW046A, JW118A, JW325A, JX990A, JW046A, JZ031A, JW047A, R3K01A, JW118A, R2H28A, JW629A, R3K00A, R3J16A, JW118A, R3V46A, JW629A, R3V58A, R3K00A, JW118A

Aruba switch, Aruba Wifi chính hãng

Các dòng sản phẩm switch Aruba phổ biến trong hệ thống mạng

Switch Aruba 1420 series
Switch Aruba 1820 series
Switch Aruba 1920 series
Switch Aruba 1930 series
Switch Aruba 2530 series
Switch Aruba 2930F series
Switch Aruba 3800 series
Switch Aruba 5130 series

Aruba J9783A, J9780A, JL070A, J9782A, J9779A, J9781A, J9778A, J9777A, J9774A, J9776A, J9773A, J9775A, J9772A, JL354A, JL356A, JL355A, JL357A, JL259A, JL260A, JL253A, JL254A, JL258A, JL261A, JL262A, JL255A, JL256A, JG932A, JG933A, JG934A, JG936A, JG937A, JG940A, JG941A, JH323A, JH324A, JH325A, JH326A, JZ320A, R3K00A, JW047A, JW118A, JY678A, JW627A, R3T21A, JW118A, JX945A, JX990A, JW046A, JW118A, JW811A, JX990A, JW046A, JW118A, JW325A, JX990A, JW046A, JZ031A, JW047A, R3K01A, JW118A, R2H28A, JW629A, R3K00A, R3J16A, JW118A, R3V46A, JW629A, R3V58A, R3K00A, JW118A

Switch Aruba 1420, 1820, 1920, 1930, 2530, 2930F, 3800, 5130 series, báo giá thiết bị chuyển mạch Aruba switch, Aruba Wifi chính hãng năm 2021

Bảng báo giá Aruba switch, Aruba Wifi chính hãng năm 2021

Part Number Description Giá chưa VAT
Aruba 25xx Series
Aruba J9783A Aruba 2530 8 Switch 5.104.000đ
Aruba J9780A Aruba 2530 8 PoE+ Switch 4.712.400đ
Aruba JL070A Aruba 2530 8 PoE+ Internal PS Switch 8.507.400đ
Aruba J9782A Aruba 2530 24 Switch 6.211.700đ
Aruba J9779A Aruba 2530 24 PoE+ Switch 10.952.700đ
Aruba J9781A Aruba 2530 48 Switch 10.169.500đ
Aruba J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch 24.552.000đ
Aruba J9777A Aruba 2530 8G Switch 5.404.300đ
Aruba J9774A Aruba 2530 8G PoE+ Switch 5.443.900đ
Aruba J9776A Aruba 2530 24G Switch 8.564.600đ
Aruba J9773A Aruba 2530 24G PoE+ Switch 12.336.500đ
Aruba J9775A Aruba 2530 48G Switch 14.934.700đ
Aruba J9772A Aruba 2530 48G PoE+ Switch 24.940.300đ
Aruba JL354A Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch 26.922.500đ
Aruba JL356A Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch 32.533.600đ
Aruba JL355A Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch 39.601.100đ
Aruba JL357A Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch 49.483.500đ
Aruba 2930 Series
Aruba JL259A Aruba 2930F 24G 4SFP Switch 19.081.700đ
Aruba JL260A Aruba 2930F 48G 4SFP Switch 33.394.900đ
Aruba JL253A Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch 30.215.900đ
Aruba JL254A Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch 44.537.900đ
Aruba JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch 14.962.200đ
Aruba JL261A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch 25.457.300đ
Aruba JL262A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch 44.537.900đ
Aruba JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch 36.582.700đ
Aruba JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch 55.654.500đ
Aruba 5130 Seres
Aruba JG932A HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch 35.908.400đ
Aruba JG933A HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch 45.356.300đ
Aruba JG934A HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch 52.921.000đ
Aruba JG936A HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Switch 43.464.300đ
Aruba JG937A HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch 66.150.700đ
Aruba JG940A HPE 5130 24G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch 28.956.400đ
Aruba JG941A HPE 5130 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Switch 40.001.500đ
Aruba JH323A HPE 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch 46.305.600đ
Aruba JH324A HPE 5130 48G 4SFP+ 1-slot HI Switch 70.128.300đ
Aruba JH325A HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch 47.158.100đ
Aruba JH326A HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch 77.782.100đ
Aruba AP-303
JZ320A Aruba AP-303 (RW) Unified AP 4.032.600đ
R3K00A 12V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connector 704.000đ
JW047A AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 277.200đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 46.200đ
Aruba AP-303H
JY678A Aruba AP-303H (RW) Unified AP 5.633.100đ
JW627A PD-3501G-AC 15.4W 802.3af PoE 10/100/1000Base-T Ethernet Midspan Injector 1.087.900đ
R3T21A AP-303H-MNTU Wall-box mount kit (USB) 514.800đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 48.400đ
Aruba IAP305
JX945A Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP 7.090.600đ
JX990A AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 90 Deg Plug DoE Level VI Adapter 704.000đ
JW046A AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling Black AP Basic Flat Surface Mount Kit 277.200đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 46.200đ
Aruba IAP315
JW811A Aruba Instant IAP-315 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP 10.156.300đ
JX990A AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 90 Deg Plug DoE Level VI Adapter 704.000đ
JW046A AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling Black AP Basic Flat Surface Mount Kit 277.200đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 46.200đ
Aruba IAP325
JW325A Aruba Instant IAP-325 (RW) 802.11n/ac Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antenna AP 14.677.300đ
JX990A AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 90 Deg Plug DoE Level VI Adapter 704.000đ
JW046A AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling Black AP Basic Flat Surface Mount Kit 277.200đ
Aruba AP-345
JZ031A Aruba AP-345 (RW) Unified AP 14.232.900đ
JW047A AP-220-MNT-W1W Mount Basic White Kit 277.200đ
R3K01A 48V/50W AC/DC power adapter with 1.35/3.5mm connector 704.000đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 46.200đ
Aruba AP-505
R2H28A Aruba AP-505 (RW) Unified AP 6.868.400đ
JW629A PD-9001GR-AC 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Ethernet Indoor Rated Midspan Injector 1.574.100đ
R3K00A 12V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connector 704.000đ
R3J16A AP-MNT-B AP mount bracket individual B: suspended ceiling rail, flat 15/16 277.200đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 46.200đ
Aruba AP-505H
R3V46A Aruba AP-505H (RW) Unified AP 7.090.600đ
JW629A PD-9001GR-AC 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Ethernet Indoor Rated Midspan Injector 1.574.100đ
R3V58A AP-500H-MNT1 Kit with Single-gang Wall-box Mount Adapter for 500H Series AP 277.200đ
R3K00A 12V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connector 704.000đ
JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 46.200đ

Switch Aruba 1420, 1820, 1920, 1930, 2530, 2930F, 3800, 5130 series, báo giá thiết bị chuyển mạch Aruba switch, Aruba Wifi chính hãng năm 2021

Bài viết liên quan
Cisco và Rakuten xây dựng mạng 5G cải tiến
Cisco và Rakuten xây dựng mạng 5G cải tiến
Cáp quang là gì? Phân biệt cáp quang Singlemode Multimode và lựa chọn
Cáp quang là gì? Phân biệt cáp quang Singlemode Multimode và lựa chọn
Bảng giá Switch Cisco 3650 mới nhất năm 2019
Bảng giá Switch Cisco 3650 mới nhất năm 2019
Module SFP Cisco là gì? tìm hiểu và chọn nơi mua Module Cisco SFP chính hãng
Module SFP Cisco là gì? tìm hiểu và chọn nơi mua Module Cisco SFP chính hãng
Cisco Core Switch 9300 giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp
Cisco Core Switch 9300 giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp
Module quang 1Gb và Module quang 10Gb có gì khác biệt?
Module quang 1Gb và Module quang 10Gb có gì khác biệt?

Thiết Bị Mạng phân phối Thiết Bị Mạng chính hãng
Tại sao bạn nên mua hàng từ THIETBIMANG.COM ?
Thietbimang.com nhà phân phối thiết bị mạng chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm được chúng tôi phân phối là sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO,CQ từ hãng tại Viêt Nam cấp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về sản phẩm Thiết bị mạng Cisco, Juniper, Thiết bị quang chính hãng
HOTLINE BÁO GIÁ 24/7 E MAIL NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Thiết bị mạng giao hàng vận chuyển tận nơi
Dây nhảy quang Single mode OS2, multimode OM2, OM3, OM4 chất lượng giá tốt
Dây cáp quang OM2 OM3 OM4 Multimode 4FO, 8FO, 12FO, 24FO
sản phẩm hộp phối quang, hộp ODF trong nhà, hộp ODF ngoài trời, ODF treo tường và ODF lắp rack chất lượng tốt
Converter quang, bộ chuyển đổi quang điện chất lượng tốt, bảo hành 24 tháng
Thiết bị mạng Cisco - Phân phối Cisco chính hãng, giá tốt uy tín chuyên nghiệp
Phân phối Juniper - thiết bị mạng Juniper network chính hãng
Phân phối Router Cisco ISR4221 ISR4321 ISR4331 ISR4351 ISR4431 ISR4451 chính hãng Cisco
Tủ rack, tủ mạng chất lượng cao, tủ rack giá tốt
Để tránh mua phải sản phẩm thiết bị mạng kém chất lượng, Hãy mua sản phẩm tại nhà phân phối chính hãng uy tín, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.
download datasheet catalogue tài liệu từ hãng

Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan... Thiết Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Thiết Thị Mạng là nhà phân phối sản phẩm Thiết Thị Mạng chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Thiết Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.