Juniper EX9200 dòng thiết chuyển mạch Juniper Networks EX9200 chính hãng

Dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet Juniper EX9200 cung cấp nền tảng có thể lập trình, linh hoạt và có thể mở rộng để cung cấp các ứng dụng quan trọng trong môi trường lõi của trung tâm dữ liệu và khuôn viên doanh nghiệp.

Trong khuôn viên doanh nghiệp, Juniper EX9200 cho phép cộng tác và cung cấp quyền truy cập đơn giản và an toàn để phân phối các ứng dụng quan trọng. Trong trung tâm dữ liệu, nó đơn giản hóa các hoạt động để điều chỉnh mạng phù hợp với các yêu cầu kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

Juniper EX9200 dòng thiết chuyển mạch Juniper Networks EX9200 chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Juniper EX9200 cũng đóng vai trò là nền tảng cho kiến ​​trúc Junos Fusion Enterprise, một phương pháp tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn mới để tạo ra cơ cấu chuyển mạch mở, có khả năng mở rộng cao cho khuôn viên doanh nghiệp. Junos Fusion Enterprise đơn giản hóa đáng kể việc triển khai tại khuôn viên trường bằng cách thu gọn toàn bộ mạng thành một điểm quản lý duy nhất, với Juniper EX9200 làm cốt lõi. Junos Fusion Enterprise cũng có thể đóng vai trò là lõi chia sẻ cho môi trường khuôn viên doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu tại chỗ.

Cung cấp Juniper EX9200 chính hãng uy tín, giá tốt, giao hàng toàn quốc

⭕ Cung cấp: Juniper EX9200 chính hãng
⭕ Giá bán: Cạnh tranh
⭕ Tồn kho: Luôn sẵn hàng
⭕ Giao hàng: Toàn quốc
⭕ Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
⭕ Bảo hành: Chính hãng
EX9253-6Q12C

EX9253-6Q12C

EX9253-BASE-AC

EX9253-BASE-AC

EX9251-8X4C

EX9251-8X4C

EX9214-BASE3C-AC

EX9214-BASE3C-AC

EX9214-BASE3B-AC

EX9214-BASE3B-AC

EX9208-BASE3C-AC

EX9208-BASE3C-AC

EX9208-BASE3B-AC

EX9208-BASE3B-AC

EX9208-BASE3A-AC

EX9208-BASE3A-AC

EX9204-BASE3B-AC

EX9204-BASE3B-AC

EX9204-BASE-AC

EX9204-BASE-AC