Bảng giá cáp quang Commscope AMP mới nhất

Bảng báo giá cáp quang Commscope AMP singlemode multimode cập nhập mới nhất 2023

Thiết Bị Mạng xin gửi báo giá cáp quang singlemode Commscope AMP, cáp quang multimode Commscope AMP chính hãng cập nhập mới nhất năm 2023. Xin vui lòng liên hệ để có báo giá cáp quang Commscope AMP tốt nhất tại thời điểm.

Bảng báo giá cáp quang Commscope AMP cập nhập

STT Sản phẩm cáp quang AMP Đơn giá lẻ (VNĐ)
  CÁP QUANG AMP SINGLEMODE  
1 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode , Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Dielectric Jacket 25,200 ₫
2 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Dielectric Jacket 27,300 ₫
3 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Dielectric Jacket 29,400 ₫
4 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Dielectric Jacket 33,600 ₫
5 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode , Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Armored Jacket 31,500 ₫
6 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Armored Jacket 33,600 ₫
7 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Armored Jacket 42,000 ₫
8 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Armored Jacket 46,200 ₫
9 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Figure-8 Construction 33,600 ₫
10 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Figure-8 Construction 34,650 ₫
11 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Figure-8 Construction 38,850 ₫
12 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Figure-8 Construction 43,050 ₫
13 Cáp quang COMMSCOPE AMP Singlemode, Outside Plant, 24-Fiber, OS2, Figure-8 Construction 58,800 ₫
  CABLE QUANG AMP MULTIMODE 50/125µM ( OM3)  
14 Cáp quang COMMSCOPE AMP Multimode 4-Fiber, OM3 52,500 ₫
15 Cáp quang COMMSCOPE AMP Multimode 6-Fiber, OM3 85,050 ₫
16 Cáp quang COMMSCOPE AMP Multimode 12-Fiber, OM3 143,850 ₫
17 Cáp quang COMMSCOPE AMP Multimode Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM3, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 4F, OM3) 75,600 ₫
18 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 6F, OM3) 94,500 ₫
19 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 12F, OM3) 150,150 ₫
  CABLE QUANG AMP MULTIMODE 50/125µM ( OM3) OM2  
20 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM2) 27,300 ₫
21 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 6F, OM2) 51,450 ₫
22 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 8F, OM2) 59,850 ₫
23 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 12F, OM2) 76,650 ₫
24 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 4F, OM2) 46,200 ₫
25 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 6F, OM2) 65,000 ₫
26 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 8F, OM2) 73,500 ₫
27 Cáp quang COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Armored Jacket (FO CABLE, OSP, ARMORED, 12F, OM2) 89,250 ₫

Bảng tổng hợp cáp quang Commscope AMP

P/N sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá bán lẻ (VNĐ)
2-1859417-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 4 core 32,571
2-1206138-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM (FOENC 1U MM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING) 3,084,375
2105019-2 SC-SC 900 µm MM OM3 50/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 194,933
2105051-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m (SC TO SC 3.0MM OM3 DPX LSZH OFNR 3M) 498,923
1671281-1 SPLICE TRAY - FOR 24 SMOUV SPICE PROTECTORS 611,000
FST-ACC005 Fusion Sleeve, heat shrinkable - 40mm 21,714

<500m OUTDOOR SOLUTION - MULTIMODE, OM3 (10-Gpbs up to 330m)

1-1427449-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM3) 42,441
2-1206138-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM (FOENC 1U MM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING) 3,084,375
2105019-2 SC-SC 900 µm MM OM3 50/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 194,933
2105051-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m (SC TO SC 3.0MM OM3 DPX LSZH OFNR 3M) 498,923
1671281-1 SPLICE TRAY - FOR 24 SMOUV SPICE PROTECTORS 611,000
FST-ACC005 Fusion Sleeve, heat shrinkable - 40mm 21,714

>500m OUTDOOR SOLUTION - SINGLEMODE (10-Gpbs over 500m)

1-1427449-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, SM, OS2) 19,000
2-1348960-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, SM (FOENC 1U SM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING) 3,084,375
2105020-2 SC-SC 900 µm SM 9/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 194,933
2105052-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m (SC TO SC 3.0MM OS2 DPX LSZH OFNR 3M) 498,923
1671281-1 SPLICE TRAY - FOR 24 SMOUV SPICE PROTECTORS 611,000
FST-ACC005 Fusion Sleeve, heat shrinkable - 40mm 21,714

FIBER CABLE MM INDOOR OM3

1-1859416-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 2 core 28,200
2-1859417-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 4 core 32,571
2-1859418-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 6 core 45,590
2-1859419-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 8 core 64,895
2-1859420-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 12 core 83,895
1-1859421-3 COMMSCOPE AMP Indoor Distribution Fiber Optic Cables OM-3, Riser, MM 50/125µm, OFNR, 24 core 172,725

FIBER CABLE MM OUTDOOR OM2

1-1427449-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM2) 28,376
1-1427450-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 6F, OM2) 33,558
1-1427451-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 8F, OM2) 39,480
1-1427452-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 12F, OM2) 59,220
1-1427453-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OM2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 24F, OM2) 103,635

FIBER CABLE MM OUTDOOR OM3

1-1427449-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, OM3) 42,441
1-1427450-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 6F, OM3) 59,220
1-1427451-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 8F, OM3) 70,324
1-1427452-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 12F, OM3) 98,700
1-1427453-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OM3, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 24F, OM3) 185,063

FIBER CABLE SM OUTDOOR

1-1427449-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 4F, SM, OS2) 19,000
1-1427450-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 6F, SM, OS2) 20,480
1-1427451-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 8F, SM, OS2) 21,714
1-1427452-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 12F, SM, OS2) 24,182
1-1427453-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 24-Fiber, OS2, Dielectric Jacket (FO CABLE, OSP, 24F, SM, OS2) 41,207

ODF - RACK MOUNT LOADED

2-1206138-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 12-Fiber, MM (FOENC 1U MM 6 SC/PC BLACK 300 SLIDING) 3,084,375
4-1206138-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex SC, 24-Fiber, MM (FOENC 1U MM 12 SC/PC BLACK 300 SLIDING) 3,799,950
2-1348960-4 SC 1U Rack mount Ecl.12 FO,6 duplex SM 3,035,025
4-1348960-4 SC 1U Rack mount Ecl.24 FO,12 duplex SM 3,676,575
2-1671000-8 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex LC, 24-Fiber, MM 3,796,154
4-1671000-8 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex LC, 48-Fiber, MM 6,724,615
2-1671000-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex LC, 24-Fiber, SM 3,687,692
4-1671000-4 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Rack Mount Patch Enclosure, 1U, Duplex LC, 48-Fiber, SM 6,073,846

ODF - WALL MOUNT

84751-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Wall Mount Patch Enclosure, Light Metal, Duplex SC, 4-Fiber, MM (FIBER OPTIC WALL-MOUNT BOX, 4F SC) 2,163,998

CONNECTORS

6588291-2 COMMSCOPE AMP LightCrimp Plus Connector, Simplex SC, OM3 (KIT, CONNECTOR, LIGHTCRIMP PLU) 151,751
6588292-2 COMMSCOPE AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, OM3 (KIT, CONNECTOR, LIGHTCRIMP PLUS SC MM XG) 281,295
6693276-1 COMMSCOPE AMP LightCrimp Plus Connector, Simplex SC, SM (FOKIT, KIT SC LC + SM900 - 250 ONLY) 200,361
6693278-1 COMMSCOPE AMP LightCrimp Plus Connector, Duplex SC, SM (KIT, DUPLEX, STANDARD) 379,008

COUPLER SNAP-IN ADAPTER

5504640-1 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, MM (RECEPT, SCDUP, MM, BE, PHOSBRS) 64,155
1-5502776-1 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Coupler, Duplex SC, SM (RECEPT, SCDUP, SM, BE, PHOSBRS) 81,428
84660-1 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, MM (ADAPTER PLATE, SNAP IN SC 3 PCK) 592,200
559558-1 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, MM (ADAPT PLATE 3/SC DUP ASSY) 690,900
559596-1 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, MM (ADPT PLATE ASSY, SC-SC DUP BG) 779,730
559558-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 6-Fiber, SM (ADAPT PLATE 3/SC DUP ASSY) 747,653
559596-2 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Snap-In Adapter Plate, Duplex SC, 12-Fiber, SM (ADPT PLATE ASSY, SC-SC DUP BL) 974,663

PIGTAIL

2105019-2 SC-SC 900 µm MM OM3 50/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 194,933
2105015-2 LC-LC 900 µm MM OM3 50/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 238,615
2105020-2 SC-SC 900 µm SM 9/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 194,933
2105016-2 LC-LC 900 µm SM 9/125µm patch cord, PVC, 2m (cut it into two pieces for pigtails) 238,615

PATCH CORDS

2105026-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM2, 3m (LC TO LC 1.8MM OM2 DPX LSZH OFNR 3M) 412,154
2105030-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM2, 3m (LC TO SC 1.8MM OM2 DPX LSZH OFNR 3M) 412,154
2105050-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM2, 3m (SC TO LC 1.8MM OM2 DPX LSZH OFNR 3M) 412,154
2105051-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OM3, 3m (SC TO SC 3.0MM OM3 DPX LSZH OFNR 3M) 498,923
2105031-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OM3, 3m (LC TO SC 1.8MM OM3 DPX LSZH OFNR 3M) 466,358
2105027-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 3m (LC TO LC 1.8MM OM3 DPX LSZH OFNR 3M) 466,358
2105052-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex SC, OS2, 3m (SC TO SC 3.0MM OS2 DPX LSZH OFNR 3M) 498,923
2105032-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC to Duplex SC, OS2, 3m (LC TO SC 1.8MM OS2 DPX LSZH OFNR 3M) 466,358
2105028-3 COMMSCOPE AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OS2, 3m (LC TO LC 1.8MM OS2 DPX LSZH OFNR 3M) 466,358

ACCESSORIES - OPTIONS

1671281-1 SPLICE TRAY - FOR 24 SMOUV SPICE PROTECTORS 611,000
FST-ACC005 Fusion Sleeve, heat shrinkable - 40mm 21,714

TOOLS - REF. NON STOCK ( FINAL PRICE DELIVERY TIMES WILL BE CONFIRM ON EACH ORDER)

1278949-2 COMMSCOPE AMP Deluxe Premises Fiber Optic Termination Tool Kit, w/o Microscope (TOOLKIT, LC + TO MTRJ JACK) 81,180,750
1871696-1 COMMSCOPE AMP Termination/Professional Installer Kits and Accessories (FIBER CLEAVER) 27,068,475
492783-1 COMMSCOPE AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus LightCrimp SC (DIESET FRONT REAR LCRIMPPLUS) 4,330,463
1278023-1 COMMSCOPE AMP LightCrimp Plus Cable Holder, SC (CABLE HOLDER LIGHTCRIMP PLUS) 113,505
228433-5 COMMSCOPE AMP Hand Polishing Film, 0.3µm Grit Grade (.3UM FILM, WHITE) 47,623
228433-8 COMMSCOPE AMP Hand Polishing Film, 5.0µm Grit Grade (.5UM FILM, LIGHT GRAY) 47,623

Đơn vị phân phối cáp quang COMMSCOPE AMP giá tốt tại Hà Nội và Hồ Chí Minh?

Thiết Bị Mạng đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp thiết bị mạng viễn thông được đông đảo quý khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng lựa chọn trở thành đối tác bền vững qua nhiều dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm lựa chọn sản phẩm cáp quang COMMSCOPE AMP hãy liên hệ hoặc đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất các thông tin cũng như giá thành sản phẩm.

Sản phẩm liên quan
Cáp quang AMP Multimode 4 sợi OM2

Cáp quang AMP Multimode 4 sợi OM2

Cáp quang AMP Multimode 8 sợi OM2

Cáp quang AMP Multimode 8 sợi OM2

Cáp quang AMP Singlemode 8 sợi OS2

Cáp quang AMP Singlemode 8 sợi OS2

Cáp quang AMP Multimode 4 sợi OM3

Cáp quang AMP Multimode 4 sợi OM3

Cáp quang Amp Multimode 8 sợi OM3

Cáp quang Amp Multimode 8 sợi OM3

Cáp quang AMP Singlemode 4 sợi OS2

Cáp quang AMP Singlemode 4 sợi OS2

Cáp quang AMP Multimode 12 sợi OM3

Cáp quang AMP Multimode 12 sợi OM3

Bài viết liên quan
Hướng dẫn kết nối và cài đặt cơ bản PC tới Switch 2960L
Hướng dẫn kết nối và cài đặt cơ bản PC tới Switch 2960L
Tường lửa Palo Alto Networks PA-440 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tường lửa Palo Alto Networks PA-440 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đánh giá Cisco C1000-24T-4G-L 24 cổng Gigabit Ethernet và 4 cổng SFP
Đánh giá Cisco C1000-24T-4G-L 24 cổng Gigabit Ethernet và 4 cổng SFP
Sự khác biệt giữa cáp quang Singlemode và cáp quang Multimode
Sự khác biệt giữa cáp quang Singlemode và cáp quang Multimode
Switch Cisco 9300 những đặc điểm vượt trội được ưa chuộng sử dụng
Switch Cisco 9300 những đặc điểm vượt trội được ưa chuộng sử dụng
Góc nhìn tổng quan về dây nhảy quang
Góc nhìn tổng quan về dây nhảy quang

Thiết Bị Mạng phân phối Thiết Bị Mạng chính hãng
Tại sao bạn nên mua hàng từ THIETBIMANG.COM ?
Thietbimang.com nhà phân phối thiết bị mạng chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm được chúng tôi phân phối là sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO,CQ từ hãng tại Viêt Nam cấp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về sản phẩm Thiết bị mạng Cisco, Juniper, Thiết bị quang chính hãng
HOTLINE BÁO GIÁ 24/7 E MAIL NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Thiết bị mạng giao hàng vận chuyển tận nơi
Dây nhảy quang Single mode OS2, multimode OM2, OM3, OM4 chất lượng giá tốt
Dây cáp quang OM2 OM3 OM4 Multimode 4FO, 8FO, 12FO, 24FO
sản phẩm hộp phối quang, hộp ODF trong nhà, hộp ODF ngoài trời, ODF treo tường và ODF lắp rack chất lượng tốt
Converter quang, bộ chuyển đổi quang điện chất lượng tốt, bảo hành 24 tháng
Thiết bị mạng Cisco - Phân phối Cisco chính hãng, giá tốt uy tín chuyên nghiệp
Phân phối Juniper - thiết bị mạng Juniper network chính hãng
Phân phối Router Cisco ISR4221 ISR4321 ISR4331 ISR4351 ISR4431 ISR4451 chính hãng Cisco
Tủ rack, tủ mạng chất lượng cao, tủ rack giá tốt
Để tránh mua phải sản phẩm thiết bị mạng kém chất lượng, Hãy mua sản phẩm tại nhà phân phối chính hãng uy tín, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.
download datasheet catalogue tài liệu từ hãng

Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan... Thiết Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Thiết Thị Mạng là nhà phân phối sản phẩm Thiết Thị Mạng chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Thiết Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.